Värmereflekterande Färg


ENERGISMART BEHANDLING FÖR YTTERTAK

Vi har en nygammal produkt med utökat produktsortiment. Ett takmålningssystem som reflekterar upp till 80 % av solstrålningen.

Det tar vanligtvis flera år innan energibesparingslösningar börjar betala sig, men Vårat färg system har omedelbar effekt. Investeringen är förhållandevis liten, sett till både tid och pengar, vilket innebär att det nya takbeläggningssystemets energibesparande egenskaper snabbt omsätts i konkreta besparingar.

  • Lägre temperatur på takytan
  • Förbättrat inomhusklimat
  • Lägre energiförbrukning för kylning av byggnader
  • Lägre koldioxidutsläpp
  • Goda bindningsegenskaper
  • Förlänger takets livslängd med många år samt förbättrar det som kallas "Total Solar Reflectance"(TSR), dvs ytans förmåga att reflektera solstrålar. Ju högre TSR, desto lägre okontrollerad uppvärmning av byggnaden.
  • Kostnaden för att kyla byggnader minskar avsevärt.

Hotell Clarion i Köpenhamn har målat sitt tak med detta system, Hotellet har uppnått: 

  • 10% kostnadsbesparingar
  • Sparat ca 40-50 MWh (energi)
  • Har minskat den årliga CO2- utsläppen med 27 ton -Detta kan konverteras till att köra sju gånger jorden runt med en liten bil.