Sprutmålning


HAR KUNSKAPEN, SAMT LÅNG ERFARENHET INOM JUST OMMÅLNING AV PLÅTTAK.

Tredje generationens plåtmålare!

Generationer av erfarenheter, tester av färger samt våra kvalitetssystem gör att du får 100 % kvalitet.

Vilket färgsystem som passar ditt tak bäst - det kan vi!

Efter en besiktning på plats kan vi ge dig ett korrekt utlåtande gällande det befintliga underlaget på ditt tak.

Med goda referenser runt om i Sverige från stora till små projekt.

Vi är en trygg partner för ditt takmålningsprojekt. Vi är noga med att hålla regelbunden kontakt med dig som beställare.

Vi ansvarar helt för arbetsplatsens säkerhet och att den uppfyller gällande SVENSKA LAGAR OCH REGLER, både vad gäller arbetsutförande och arbetsvillkor.

Vi ställer höga krav på kvalitet, punktlighet och tydlig kommunikation med dig!